Kurz efektívne rodičovstvo

19.04.2024

Efektívne rodičovstvo – rešpekt, radosť a dôvera v každom kroku

Všetko je o budovaní vzťahu a rešpektujúcej komunikácii. Problémy vznikajú práve vtedy, ak sa nepočúvame, ak si nerozumieme, aj keď hovoríme tým istým jazykom. Neexistuje zlý rodič alebo neposlušné dieťa. Existuje len vzniknutý problém, na ktorý sa dá vždy nájsť riešenie. 

Kurz - Efektívne rodičovstvo

Obsah

Rodičia sa v kurzoch učia:

 1. Akým rodičom chcem byť?
 2. Ako lepšie porozumieť svojim deťom a sebe. Emočná inteligencia a regulácia.
 3. Pochopenie nevhodného správania dieťaťa.
 4. Povzbudzovanie- budovanie sebaúcty.
 5. Komunikácia: Ústretové načúvanie, ako s deťmi hovoriť, aby nás počúvali.
 6. Riešenie konfliktných situácií. Tresty a ich dopady. Hranice. Súrodenecká rivalita

Čo sa všetko naučíte?


 • porozumieť správaniu detí a aktívne ho ovplyvňovať;
 • zvládať a vypočuť vlastné a detské emócie;
 • podporovať konštruktívne správanie a predchádzať problémom;
 • viesť deti k zodpovednosti, samostatnosti a spolupráci;
 • rozvíjať detskú sebadôveru a pocit vlastnej hodnoty;
 • pretvárať domov na zázemie podpory, porozumenia a lásky.

Termín: 

1. BLOK: 19.-20.4.2024

Piatok:    večer 17.30-21.00
Sobota:  doobeda 8.30-12.30, 
obed (vo vlastnej réžii - v blízkosti pizzeria, reštaurácia, kebab)                             poobede 14.00-18.30

Kurz obsahuje tri bloky (3x12 hod vzdelávania) - tri víkendové stretnutia  Najskôr otvárame iba prvý blok v apríli. Prihlasovanie a platba je teraz na prvý blok. Ďaľšie dva bloky plánujeme na jeseň 2024. Nie je podmienkou absolvovať všetky tri bloky.

Téma:

1. blok - aprílový:

         OK rodič - Odkiaľ Kam v rodičovstve.

Keď porozumieme sebe, ľahšie pochopíme naše deti..

.Ako často vám idú hlavou otázky "Prečo v tejto situácii reagujem práve takto? Čím to je, že ma pri výchove poteší a naštve niečo úplne iné ako môjho partnera? Že za slovami láska, dohoda, trest, chyba a odvaha máme odlišné významy?"

Lektori:

Mgr. Valéria Šmýrová

lektorka, rodinná konzultatntka, mediátorka

Marie Varechová

lektorka

Lektorujeme Kurzy efektívneho rodičovstva od roku 2013. Vytvorili sme autorský kurz o komunikácii Cesta efektivní komunikace, ktorý vedieme od r. 2016. Spolupracujeme s Centrom pro rodinu a sociální péči v Ostrave. Poriadame semináre, workshopy a prednášky o vzťahových témach. Jednoducho - s pokorou svietime ľuďom na ich cestu k pekným vzťahom!

Cena:

1. Možnosť - základná cena

50,- eur/osoba  za  12 hodín vzdelávania (pokrýva honorár, ubytovanie a cestovné náklady lektorov)

2. Možnosť - sponzorská cena, pre tých, ktorí by chceli tento kurz podporiť v plnej sume

60,- eur/osoba za 12 hodín vzdelávania (pokrýva aj režijné náklady a občerstvenie)

Ak by bola pre vás cena privysoká, ste v hmotnej núdzi alebo ste mnohodetná rodina, prosím, kontaktujte nás a nájdeme spoločne riešenie, aby ste sa mohli zúčastniť Kurzu.

Prihlasovanie:

https://forms.gle/6sEhD7V2rxU95eiM7

Prihlasovanie  do 15.4.2024Ďalšie informácie:

- minimálny počet účastníkov: 12 ľudí

- v prípade potreby zabezpečiť stráženie detí, nás kontaktujte

- podrobné informácie o kurze:

O čom kurz je?
· O nás rodičoch, o našich deťoch a najdôležitejšej škole života.
· O vzťahoch založených na blízkosti, dôvere, rešpekte a na vedomí zodpovednosti rodiča.
· O láskyplných hraniciach, ktoré prinášajú pocit bezpečia a citového naplnenia.
· O postupnom prenášaní zodpovednosti, samostatnosti a zdravom sebavedomí.
· O efektívnej komunikácii, vzájomnom porozumení a podpore.
· O rodičovskej autorite, nastavovaní pravidiel a riešení problémov.
· O výchove, ktorá nesie dobré ovocie ...

Aký kurz je?
· Je plný inšpirácie, praktických cvičení, teórie i zdieľania.
· Otvára priestor diskusii a riešeniu konkrétnych situácií vo výchove.
· Dáva možnosť precvičovať ponúkané techniky.
· Lektori se rodičom venujú v atmosfére rešpektu, dôvery a otvorenosti.
· Cvičenia a príklady zo života prinášajú inšpiráciu pre každodenné riešenie výchovných situácií.

Čo sa na lekciách robí?
· Spoločne hľadáme, prečo se nám vo výchove niekedy nedarí a ako na to inak.
· Získavame nové informácie, zručnosti, praktické návody a skúsenosti.
· Pracujeme sami aj v skupinách, hľadáme riešenia, možnosti, povzbudzujeme sa.
· Zažívame, že nie sme jediní, ktorým sa výchova niekdy nedarí.
· Máme možnosť sa zdieľať alebo iba počúvať.
· Rešpektujeme sa a prijímame rôznosť, navzájom sa inšpirujeme.
· Objavujeme svoje rodičovské postoje, máme možnosť premeniť ich a ukotviť na pevných základoch.
· Čerpáme novú silu a odvahu do nášho každodenného života.

Podrobné informácie o efektívnom rodičovstve:

Ide o ucelený systém vzdelávacieho programu efektívneho rodičovstva pre vybranú skupinu rodičov.

 • je to zážitkovo vedený program (hranie úloh, riešenie modelových situácií, a pod.), v ktorom sa rodičia aktívne podieľajú na jeho obsahu, dostávajú pracovné listy a námety na domáce precvičovanie.
 • zameriava sa na poskytnutie podpory a pomoci rodičom prostredníctvom praktického nácviku riešenia najčastejších problémových situácií.
 • zavedie vás do skupiny rodičov s podobnými problémami a predstavami o výchove svojich detí. Budete mať čas a priestor zoznámiť sa a vzájomne podeliť so svojimi cennými skúsenosťami pod vedením vyškoleného lektora. Dôležitou úlohou skupiny je i to, že Vám pomôže načerpať nové sily a energiu, aby ste s chuťou ďalej zodpovedne plnili svoju životnú rolu rodiča.
 • je vhodný pre rodičov detí rôzneho veku, jeho princípy sú využiteľné aj vo vzťahoch medzi dospelými. Je koncipovaný pre skupinu cca 12 rodičov bez prítomnosti detí.
 • poskytuje rodičovský manuál pomocou ktorého sa rodičia môžu vracať k preberaným témam aj po skončení kurzu