Melody - Hudba hrou

21.06.2023

Kurz je zameraný na rozvoj rytmického cítenia detí. Deti sa naučia vnímať rytmus v hudbe, vytlieskať ho a následne aj zapísať. To všetko hravou formou prostredníctvom: hudobných hier, riekaniek, piesní a príbehov.

Je vhodný pre začiatočníkov, ako aj pre deti, ktoré majú problém s rytmickým zápisom a s jeho čítaním. Vhodný pre deti od 4-6 rokov.

Deti dostanú k dispozícii učebný materiál v papierovej forme, ale aj video výstup z hodiny. K hodinám je možnosť zakúpiť si aj interaktívne knihy Melody 1, 2 so zľavou 10%. Online verzie kníh sú v kurze dostupné zdarma.

Nástroje sú k dispozícií priamo na hodine. Hráme na afrických bubnoch "Djembe" a na rôznych ďalších malých perkusných nástrojoch.

Kedy

  • Od 20. 9. 2023 o 17:00 – 18:00. Každú stredu až do 06.12. 2023. V rámci kurzu sú aj dve náhradné hodiny (13. 12. a 20. 12.) v prípade mojej, alebo vašej absencie. Ak je vaše dieťatko bojazlivé, môže sa pridať aj jeden z rodičov .

Cena kurzu

  • 11 hodín + dve náhradné 110 eur
  • Pre súrodencov 20% zľava 176 eur za obe deti.

Lektorka

Kurz prebieha pod vedením Janky Horňanskej. Autorky hudobného seriálu Melody.

Prihlasovanie

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom:

  • mailu: melody.hudbahrou@gmail.com
  • tel.: 0911495561