Seminár Otcovo srdce - PRIPRAVUJEME

03.03.2023

Kurz je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie identity Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení.

Termín: 

pripravujeme

Cena

Prihlasovací formulár

Organizačné informácie

Seminár Otcovo srdce je na Slovensku od roku 2008. Od prvého seminára prešlo nielen mnoho rokov, ale aj mnoho, priam stovky, účastníkov. Je pre nás obrovským privilégiom byť súčasťou niečoho takého veľkého, ako je Otcova láska.Seminár Otcovo srdce je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Program tvoria vyučovania plné osobných svedectiev a modlitby za účastníkov. Seminár je vhodný skutočne pre každého, ľudia s ťažkým rodinným pozadím však často prežijú naozaj veľký posun a uzdravenie.

Viac informácií na seminarotcovosrdce.sk

Tešíme sa na stretnutie s vami.

S podporou Bratislavského samosprávneho kraja