Život malého spoločenstva - seminár DKÚ BA

11.05.2024

Zamýšľate sa nad niektorou z týchto otázok:

- chcete si založiť stretko?

- alebo stretko už máte a zdá sa vám, že je neusporiadané a potrebuje jasnú obsahovú štruktúru?

- chcete pozvať aj priateľov a nemáte kam, lebo vaše stretko je už plné?

Príďte a skúste absolvovať 4 stretnutia, kde sa dozviete o misijnom nastavení života stretiek, o jeho jasnej obsahovej štruktúre, ktorá formuje ľudí v ľudskosti, vo viere aj vo vzťahu s Bohom. Seminár je vhodný pre laikov aj kňazov. Má 4 stretnutia a je inšpirovaný programom Farské evanjelizačné bunky. Program premieňa tradičný život farnosti na evanjelizačný. Po seminári ponúkame pre účastníkov ďalšie sprevádzanie v tejto oblasti.

Program organizuje Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy.

POZRI SI VIDEO Ako Sila malého spoločenstva dokáže premeniť farnosť.

Termín stretnutí: 

1. stretnutie 11. máj 

2. stretnutie 25. máj 

3. stretnutie 8. jún 

4. stretnutie 22. jún

Čas: 9:00 - 12:00 SOBOTY

Miesto: 

Malé Rodinkovo v Malinove


Lektorka:

Martina Šipošová, diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy

Prihlasovanie:

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR, s podrobnejšími informáciami.

Cena:

Dobrovoľný príspevok za seminár je 10.