AMORIS pre manželov 2023

02.08.2023

Začiatkom jesene sme pre manželov v našom centre ponúkli možnosť pridať sa do programu AMORIS. Je to stretnutie manželov na lokálnej úrovni, ktoré sa v rovnakom čase odohráva na mnohých miestach všade po Slovensku. Stretnutia majú spoločný online začiatok, prednášku a záver s diskusiou a požehnaním. Tento rok bola téma Prekážky trvalého vzťahu a štyri kroky k jeho náprave prednášaná skúseným manželským poradcom Janom Zajíčkom z Česka.

Na úvod stretnutia sa veľmi príjemní a vtipom sršiaci moderátori prihovorili manželom, privítali ich a načrtli priebeh nasledujúcich dvoch dní. O deti sa počas celého stretnutia starali animátori, takže sa manželia mohli v pokoji venovať jeden druhému (za čo animátorom veľmi ďakujeme!!). 

Nasledovala online prednáška a nerušený rozhovor v dvojiciach - manželských pároch pri kávičke a chutnom koláčiku. K dispozícii boli aj veľmi podnetné návrhy na diskusiu medzi manželmi, rozvíjajúce myšlienky z prednášky.

Ďalším bodom programu bola online diskusia, pri ktorej padlo mnoho dobrých otázok z celého Slovenska. Online časti organizovalo Rodinkovo, miesto prijatia pre rodiny v Belušských Slatinách, moderoval kňaz Roman Seko, ktorý na záver požehnal manželské páry a ich rodiny.

Vyvrcholením oboch dní bolo spoločné pohostenie aj s deťmi a milý program, ktorý deti s animátormi nacvičili. Deti si priniesli aj výtvory, ktoré vyrábali a každá rodina dostala aj darček:)

Ďakujeme organizátorom za krásny a veľmi plodný manželský a rodinný čas. Vďaka aj animátorom, deti prišli spokojné, plné zážitkov a zdravo unavené;)