Nepravidelné aktivity

Tu si môžete pozrieť kalendár našich pravidelných aktivít.JÚN 2024

Život malého spoločenstva

22.6.2024

LETO 2024

Letný farský tábor

8.-12.7.2024

Programovací tábor

22.-26.7.2024

SEPTEMBER 2024

Prednáška efektívne rodičovstvo - 1.časť

19.9.2024

Kurz efektívneho rodičovstva - 2. blok

20.-21.9.2024

OKTÓBER 2024

Program AMORIS pre manželov

19.-20.10.2024

NOVEMBER 2024

Kurz efektívneho rodičovstva - 3. blok

8.-9.11. 2024

Príprava snúbencov na manželstvo

Manželské večery