Vzdelávanie

Ponúkame skupinové kurzy:príprava na prijímačky na osemročné gymnáziá, príprava na testovanie 9, príprava na prijímačky na bilingválne päťročné gymnáziá, príprava na prijímačky na gymnáziá a stredné školy

Ponúkame skupinové kurzy:príprava na prijímačky na osemročné gymnáziá,príprava na testovanie 9,príprava na prijímačky na bilingválne päťročné gymnáziá,príprava na prijímačky na gymnáziá a stredné školy

Dôležitým pre školákov tohto veku, v angličtine nazývaných aj predtinedžeri, alebo mladší tinedžeri je zaujímavosť materiálu a aktivít, ktoré nesmú byť príliš detské. Témy, texty, cvičenia a aktivity sú venované práve tomuto veku mladých tinedžerov. Snažíme sa reagovať na záujem a realitu týchto školákov a zahrňajúc cestovanie, priateľstvá, médiá a...