Programy pre mamičky a deti

Pozývame deti si prísť zatancovať s tanečnou školou Origoshko. V našom centre máme pravidelné kurzy street dance. Určené sú pre deti a mládež. Prihlasovanie online alebo telefonicky.

Montessori herničky sú určené pre deti vo veku 0-6 rokov v sprievode blízkej dospelej osoby (mamy, otca, babky, dedka,...), čiže väčšinou za prítomnosti mamy. Tento koncept vychádza z Montessori pedagogiky, ktorá kladie na prvom mieste dôraz na individuálne potreby a schopnosti dieťaťa. Pripravený priestor montessori herničky je navrhnutý tak, aby...

Montessori škôločka je určená pre maximálne 10 detí vo veku od cca 2 do 5 rokov. Je to primárne adaptačný program, kde si deti v malej skupinke trénujú prvé odlúčenie od rodičov a pripravujú sa na škôlkarsky režim, ale tiež je to možnosť socializácie detí v škôlkarskom veku, ktoré klasickú škôlku nenavštevujú.

Kurz je zameraný na rozvoj rytmického cítenia detí. Deti sa naučia vnímať rytmus v hudbe, vytlieskať ho a následne aj zapísať. To všetko hravou formou prostredníctvom: hudobných hier, riekaniek, piesní a príbehov.

Modlitby matiek sú darom všemohúceho Boha matkám týchto čias nato, aby mohli prežívať svoje materstvo v novej radosti a nádeji.

Katechézy Dobrého pastiera (KDP) je spoločná náboženská skúsenosť, do ktorej sú zapojené deti vo veku 3-12 rokov a dospelí, ktorí ich sprevádzajú, zameriavajúca sa na náboženské hodnoty detstva, predovšetkým na modlitbu, kontempláciu a radosť z Boha.