Náš začiatok

Myšlienka vzniku projektu Malé Rodinkovo

Centrum pre rodinu - Malé Rodinkovo vzniklo z iniciatívy rodín žijúcich v Malinove a v Moste pri Bratislave s podporou duchovného otca Msgr. Jozefa Adamkoviča, ktorý spravuje farnosť Tomášov, Malinovo, Vlky.

Vnímali sme prudké zvyšovanie počtu rodín a obyvateľov v obci (napr. veľká výstavba na Troch Vodách) ako aj neexistenciu väčšej platformy a priestoru pre pomoc a vzájomnú podporu rodinám a daľším skupinám obyvateľov v Malinove a aj v priľahlých obciach. Chýbal nám priestor pre aktivity na podporu ducha, ale aj potrieb a túžob, ktoré vychádzajú z praktického života rodín a obyvateľov.

No a tak sme v lete 2022 založili občianske združenie Centrum pre rodinu -Malé Rodinkovo.

Túžime vytvárať priestor pre stretávanie sa detí, mladých a aj tých skôr narodených. Radi by sme okrem voľnočasových aktivít organizovali aj duchovné a formačné programy pre veriacich aj neveriacich, aby každá rodina - aj tá budúca - mohla fungovať čo najlepšie. 

Od začiatku fungovania túžime po blízkej spoluráci s Domom prijatia pre rodiny - Familiae Locum - Rodinkovo n.o., ktorý sa nachádza v krásnom prostredí Belušských Slatín.

Dom prijatia pre rodiny - Familiae Locum - Rodinkovo n.o.

O centre

Centrum pre rodiny - Malé Rodinkovo vytvára priestor a miesto:

  • pre ľudí, ktorým záleží na rodine ako hodnote
  • pre ľudí, ktorí podporujú a upevňujú vzťahy v rodine
  • pre ľudí, ktorí neváhajú a venujú svoj čas a skúsenosti v službe pre druhých
  • pre ľudí, ktorí hľadajú, budujú a rozvíjajú svoje vzťahy v komunite
  • pre ľudí hľadajúcich podporu a pomoc v akejkoľvek životnej situácii

Poslanie, vízia

POSLANIE


Naším poslaním je vytvárať priestor a prijatie pre rodiny, skupiny a jednotlivcov najmä z Malinova, Mostu pri Bratislave a okolia. Môžu v ňom realizovať svoje aktivity v oblasti vzťahov, duchovného rastu a vzdelávania.  

VÍZIA


Víziou je postupne rozširovať aktivity centra, ale aj zapájať nadšencov a ochotných ľudí, ktorí by sa do aktivít zapojili či už ako lektori, animátori alebo dobrovoľníci.