Programy pre posilnenie ducha

pozývame Vás zastaviť sa a načerpať nové sily, pokoj a radosť. Príďte objaviť tajomstvá svojho srdca a tajomstvá Toho, kto vás miluje. Zastavme sa spoločne vo víre povinností, vzťahov, radostí a trápení, nedokončených úloh, no aj hlbokých túžob a potrieb.

Pozývame všetky deti, mladých aj rodičov na nácvik zboru. Spoločne spievame a hráme na detských svätých omšiach v kostole v Moste pri Bratislave (každá druhá nedeľa o 10:30).

Zbor Malinka

06.04.2023

Spevácky zbor Malinka pôsobí v Malinove a občas si navzájom vypomáhame aj v rámci farnosti v Tomášove.

Modlitby matiek sú darom všemohúceho Boha matkám týchto čias nato, aby mohli prežívať svoje materstvo v novej radosti a nádeji.

Kurz je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie identity Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení.