O nás

Centrum pre rodiny - Malé Rodinkovo vytvára priestor a miesto:

  • pre ľudí, ktorým záleží na rodine ako hodnote
  • pre ľudí, ktorí podporujú a upevňujú vzťahy v rodine
  • pre ľudí, ktorí neváhajú a venujú svoj čas a skúsenosti v službe pre druhých
  • pre ľudí, ktorí hľadajú, budujú a rozvíjajú svoje vzťahy v komunite
  • pre ľudí hľadajúcich podporu a pomoc v akejkoľvek životnej situácii

Poslanie, vízia

POSLANIE


Naším poslaním je vytvárať priestor a prijatie pre rodiny, skupiny a jednotlivcov najmä z Malinova, Mostu pri Bratislave a okolia. Môžu v ňom realizovať svoje aktivity v oblasti vzťahov, duchovného rastu a vzdelávania. 

VÍZIA


Víziou je postupne rozširovať aktivity centra, ale aj zapájať nadšencov a ochotných ľudí, ktorí by sa do aktivít zapojili či už ako lektori, animátori alebo dobrovoľníci.  

Centrum pre rodinu - Malé Rodinkovo vzniklo z iniciatívy rodín žijúcich v Malinove a v Moste pri Bratislave s podporou duchovného otca Msgr. Jozefa Adamkoviča, ktorý spravuje farnosť Tomášov, Malinovo, Vlky.

Vnímali sme potreby rozrastajúcej sa komunity obce (napr. expanzie na Troch vodách) a limitované možnosti pomoci a vzájomnej pomoci pre mladé rodiny a aj ostatné skupiny obyvateľov. Limitované neexistenciou väčšej platformy a priestoru - a to ani pre rozvoj duchovnej stránky, ani pre rôzne potreby a požiadavky vyplývajúce z bežného života.

Občianske združenie Centrum pre rodinu - Malé Rodinkovo sme založili v lete 2022.

Od začiatku fungovania túžime po blízkej spoluráci s Domom prijatia pre rodiny - Familiae Locum - Rodinkovo n.o., nachádza sa v krásnom prostredí Belušských Slatín.

Dom prijatia pre rodiny - Familiae Locum - Rodinkovo n.o.

Pre viac fotiek kliknite na nadpis.

Ing. Martina Strížencová

predseda OZ, kouč, lektor

Mgr. Monika Onderiková

podpredseda OZ, lektor, pedagóg

Mgr. Branislav Striženec

technická podpora, lektor

Mgr. Andrea Hornáčková

lektor

Mgr. Peter Hornáček

lektor