Poradenstvo

Manželská intimita je nádherný dar. Aby sme ho ako manželské páry mohli radostne a zodpovedne užívať, je potrebné rozumieť našej spoločnej plodnosti.

Mediátor

19.02.2023

Mediácia je vhodným nástrojom pri rodinnoprávnych sporoch, kde je najviac využívaná. Do rodinnej mediácie spadá celá problematika rodiny so všetkými spormi a konfliktami, ktoré vychádzajú z fungovania rodiny.

Nie s každou vnútornou ťažkosťou sa musí človek obrátiť priamo na psychológa. Často postačí stretnutie s vyškoleným koučom, ktorý vie pomocou rozhovoru sprevádzať klienta pri pomenovaní jeho problému i následnom riešení. Kresťanský koučing je premieňajúci, transformujúci rozhovor, ktorý vychádza z poznania, že všetci sme nástrojom v Božích rukách a...

Kresťanské poradenstvo je služba jednotlivcom alebo párom, ktorá je realizovaná prostredníctvom rozhovoru a modlitby. Vedením Ducha Svätého sa usiluje pomôcť ľuďom riešiť ich problémy vo vzťahu k Bohu, k sebe a k iným ľuďom.