Kontakt

Adresa

Bratislavská 1900, 

900 45  Malinovo

Mail

info@malerodinkovo.sk

Telefónne číslo

+421 947 977 903

Sledujte nás

Facebook

Instagram

Fakturačné údaje

Centrum pre rodinu - Malé Rodinkovo, občianske združenie

VVS/1-900/90-64403

IČO: 54802415

Predseda: Ing. Martina Strížencová

Podpredseda: Mgr. Monika Onderiková

Platby za krúžky a aktivity

Číslo účtu: SK44 8330 0000 0022 0234 1136

Do poznámky prosíme uviesť: názov aktivity, meno priezvisko, trieda (ZŠ)

Finančná podpora

Číslo účtu: 

IBAN: SK44 8330 0000 0022 0234 1136