Ceníme si akúkoľvek pomoc

Centrum pre rodinu - Malé Rodinkovo sme založili ako občianske združenie a vložili sme do neho vlastné nemalé finančné, časové aj personálne zdroje. Organizátori centra pracujeme na dobrovoľníckej báze bez finančnej odmeny.

Keďže fungujume v komerčne prenajatých priestoroch, musíme myslieť aj na získavanie financií.

Vaše finančné dary používame na zaplatenie nájomného za priestory, odmeny externých lektorov, skvalitňovanie a pridávanie pravidelných kurzov aj jednorázových akcií, nákup kancelárskych potrieb a rôznych vzdelávacích pomôcok, tlač propagačného materiálu, opravy a iné.

Vyjadrenie vašej podpory nám dáva spätnú väzbu, že naša práca má zmysel.

Ďakujeme!

NEFINANČNÁ PODPORA

MODLITBA

Máme plány aj predstavu ako by mohlo centrum slúžiť. Bez Božieho požehnania, márne sú naše namáhania, a preto budeme radi, keď sa pridáte k modlitbovej podpore za tento projekt. 

DOBROVOĽNÍCTVO

Centrum rozbiehame zatiaľ s malým počtom ľudí, preto ak by vás myšlienka zaujala, máte nápady a neváhate ich zrealizovať, ste u nás vítaní. 

Napíšte nám na náš mail : info@malerodinkovo.sk

Tešíme sa na vás!

MATERIÁLNA PODPORA

Podporte nás materiálne a darujte stravné lístky, tovar, služby, tlač materiálov, občerstvenie pre dobrovoľníkov, kancelárske potreby,...

Pred darovaním sa s nami nezabudnite kontaktovať a dohodnúť si podmienky darovania na: info@malerodinkovo.sk s predmetom: "darovanie".  

FINANČNÁ PODPORA

Číslo účtu

SK44 8330 0000 0022 0234 1136

Ako môžete prispieť?

Finančná pomoc je pre nás dôležitá. Máme nejaké vlastné zdroje, ale budeme radi, ak sa zapojíte do diela a stanete sa jeho súčasťou aj týmto spôsobom.

Prispieť možete:

- na réžiu (napr. 15€) - ak sa vám páči naša myšlienka a chcete nám prispieť, budeme vám veľmi vďačný.

- na lektorov, koordinátorov (napr. 30€ ) - snažíme sa, aby aktivity boli finančne prístupné pre čo najširšiu cieľovú skupinu. Preto sme ceny tomu prispôsobili, no vďaka vašej podpore môžeme podporiť našich lektorov či koordinátorov.

- na aktivity (napr. 50€) - viacero našich aktivít si vyžaduje dokúpenie špeciálnych pomôcok, bez ktorých by aktivity nefungovali. Budeme radi, ak nám prispejete a pomôžete doplniť to, čo ešte chýba.

- na prenájom priestorov (napr. 100€) - Priestory, v ktorých sa nachádzame nie sú najlacnejšie. Vyberali sme ich s ohľadom na polohu pre dediny Malinovo a Most pri Bratislave. Taktiež s ohľadom na rozloženie priestorov, aby sme vedeli rozložiť zatiaľ plánované aktivity.

ĎAKUJEME

 Ak chcete určiť účel daru, prosím, pripíšte túto informáciu do správy pre príjemcu.



PODPORILI  NÁS