Angličtina pre deti - Basics with Artur

28.08.2023

Veselé hodiny anglického jazyka s maňuškou, určené pre predškolákov a žiakov 1. stupňa ZŠ. 

 Krúžok je zameraný na aktívne rozšírenie komunikačných zručností prostredníctvom pohybových hier a tvorivých aktivít, stimulujúcich vizuálnu a dotykovú pamäť - spôsob učenia, ktorý je pre deti najprirodzenejší. 

Tento koncept výučby úspešne prebieha už od roku 2018 .

Kurz je rozdelený do troch blokov počas celého školského roka. Každý blok obsahuje 12 hodín. 

Na začiatku kurzu deti dostanú zakladač s témami, ku ktorým zbierajú samolepky a pečiatky. Po ukončení kurzu žiaci získavajú diplom.

Termín kurzu

utorok 16:00 – 16:45

Začíname: január 2024 (ešte máme voľné miesta)

Miesto kurzu

Centrum pre rodinu Malé rodinkovo, Bratislavská 1893, 900 45 Malinovo

Cena

120€ / 12 hodín

Lektorka

Ľubica Husár Slobodová

Kontakt

4englisharts@gmail.com

0944 336 337

Viac info: www.facebook.com/ANJzalesie/

Prihlasovanie

prihlasovací formulár

Prihlasovanie do kurzu prebieha do 8. septembra!

Počet miest v skupinke je obmedzený.