Doučovanie zo slovenského jazyka

13.01.2024
Ponúkame skupinové kurzy:
  • príprava na prijímačky na osemročné gymnáziá,
  • príprava na testovanie 9,
  • príprava na prijímačky na bilingválne päťročné gymnáziá,
  • príprava na prijímačky na gymnáziá a stredné školy

Termín

  • utorok 17:00-18:00 - 8./9. ročník
  • štvrtok 16:30-17:30 - 8./9. ročník 

Krúžok môžete navštevovať jeden alebo dvakrát do týždňa.


Kurz bude rozdelený na dva semestre.

1.semester

október - január

2.semester

 február - apríl 


Termín Testovania 9 je naplánované na 20.marec 2024.

Termíny prijímačiek na SŠ sú 29.apríl 2024, 2.máj 2024 , 6.máj 2024 , 9.máj 2024.


Maximálna kapacita krúžku je 10 žiakov a minimálny počet pre otvorenie skupiny je 4 žiakov.


Cena

10 euro/ 60 minút


Prihlasovací formulár

https://forms.gle/hEPthSMReHZ3aqEp9