Katechézy Dobrého Pastiera

02.03.2023

Katechézy Dobrého pastiera (KDP) je spoločná náboženská skúsenosť, do ktorej sú zapojené deti vo veku 3-12 rokov a dospelí, ktorí ich sprevádzajú, zameriavajúca sa na náboženské hodnoty detstva, predovšetkým na modlitbu, kontempláciu a radosť z Boha. 

Katechézy prebiehajú v starostlivo pripravenom prostredí – átriu, ktoré napomáha deťom rozvíjať vzťah s Bohom. 

Materiál, ktorý je deťom postupne predstavovaný a s ktorým pracujú, je postavený na dvoch pilieroch – Biblia a liturgia. Program vychádza z pedagogiky Márie Montessoriovej.

Termín kurzu

od októbra 2023
1.skupina: pondelok 15:15-16:25
2.skupina: pondelok 16:35- 17:45


Kontakt

info@malerodinkovo.com

Átrium

Katechézy prebiehajú v špeciálne pripravených priestoroch – átriách. Raz týždenne trávia deti čas v átriu, kde majú možnosť vykonávať slobodne zvolené činnosti s pomocou materiálov, ktoré boli pre ne vytvorené. Átrium je miestom, kde deti a katechéti spolu prežívajú svoje náboženské skúsenosti v rámci spoločenstva. Je to miesto, kde sa slávi Božie slovo, spoločne sa počúva, modlí a uvažuje, medituje a pracuje. Dieťa tu môže pracovať svojím vlastným tempom, ktoré je pomalšie než tempo dospelého. 

KDP vychádzajú z dvoch prameňov: Biblia a liturgia. Podľa autoriek Sofie Cavalletti a Gianny Gobbi, rozhodujúci vek pre katechézu dieťaťa je vek do 6 rokov, kedy si dieťa tvorí základný obraz o Bohu. Počas vyše 25 rokov práce s deťmi odpozorovali, že potrebám najmenších detí zodpovedá obraz Boha ako Dobrého pastiera. Cez ohlásené podobenstvo o Dobrom pastierovi sa deti zakoreňujú v dôverujúcom vzťahu s Ježišom – Dobrým pastierom. Bibliu prežívame celým svojim životom obzvlášť v liturgii a svoje naplnenie nachádza pri počúvaní spoločenstvom, ktoré sa buduje pri eucharistickom slávení. Preto aj dieťa, ktoré spoznáva Dobrého pastiera, by sa malo voviesť do najväčšieho diania, pri ktorom ho stretávame: do svätej omše.

Program KDP je vypracovaný pre vek 3 – 12 rokov a realizuje sa vo vekovo zmiešaných skupinách, na základe vývinových štádií dieťaťa, o ktorých hovorila Maria Montessori:

1 úroveň – deti vo veku 3 – 6,

1 úroveň – deti vo veku 3 – 6,
1 úroveň – deti vo veku 3 – 6,
2 úroveň – deti vo veku 6 – 9,
3 úroveň – deti vo veku 9 – 12.

Katechézy sú rozšírené približne v 65 krajinách po celom svete, na Slovensku sú od roku 2015. Formáciu vedúcich átrií zastrešuje OZ Átrium Dobrého pastiera.

Viac informácií o katechézach Dobrého pastiera sa môžete dozvedieť na stránke katechezydp.sk.