Kresťanské poradenstvo

17.02.2023


Kresťanské poradenstvo je služba jednotlivcom alebo párom, ktorá je realizovaná prostredníctvom rozhovoru a modlitby. Vedením Ducha Svätého sa usiluje pomôcť ľuďom riešiť ich problémy vo vzťahu k Bohu, k sebe a k iným ľuďom. Lektor:

Mgr. Andrea Horňáčková

Termín:

dohodou

Kontakt:

info@malerodinkovo.sk