Kresťanský koučing

18.02.2023

ČO je kresťanský koučing?

Nie s každou vnútornou ťažkosťou sa musí človek obrátiť priamo na psychológa. Často postačí stretnutie s vyškoleným koučom, ktorý vie pomocou rozhovoru sprevádzať klienta pri pomenovaní jeho problému i následnom riešení. Kresťanský koučing je premieňajúci, transformujúci rozhovor, ktorý vychádza z poznania, že všetci sme nástrojom v Božích rukách a najdôležitejšie miesto má Boh. Koučing a kresťanstvo sa nevylučujú, naopak koučovacie princípy a kresťanské presvedčenie sú v zhode.

PREČO kresťanský koučing?

Lebo chceme riešiť svoju životnú situáciu, pohnúť sa z miesta, rozhodnúť sa… v súlade s našou vierou. Koučing využíva schopnosť človeka nahliadnuť do svojho vnútra vďaka otázkam "zvonka" takým spôsobom, akým to sám od seba väčšinou nie je schopný urobiť. Všetky odpovede aj riešenia našich situácií máme v sebe, niekedy veľmi hlboko a kresťanský koučing nám pomôže sa ku nim dostať. 

AKO prebieha kresťanský koučing?

Kresťanský koučing je rozhovor formou otázok a odpovedí. Kouč pomáha koučovanému objaviť v sebe pre neho tie najlepšie odpovede. Na rozdiel od svetského koučingu veríme v uzdravujúcu silu Ducha Svätého.

Obvyklá dĺžka koučovacieho rozhovoru je do 60 min. 

KEDY kresťanský koučing?

  • keď sa chcete pohnúť z bodu A do bodu B a neviete AKO
  • keď sa potrebujeme pohnúť z miesta a neviete ani KDE ani AKO
  • keď sa chcete správne rozhodnúť
  • keď hľadáte odpoveď na dôležitú otázku
  • keď si potrebujete upratať vo svojom vnútri, …

Kouč neradí človeku, čo má robiť. Kladením dobre zacielených otázok mu pomáha zorientovať sa v situácii, v ktorej sa nachádza a pomáha mu prevziať zodpovednosť za svoj život a svoje konanie do vlastných rúk.

Lektor:

Ing. Martina Strížencová, kresťanský kouč

Termín:

dohodou

Kontakt:

info@malerodinkovo.sk