Kurz manželské večery - PRIPRAVUJEME

20.02.2023

Už viac ako dvadsať rokov, Kurz Manželské večery (pre každé manželstvo), pomáhajú mnohým párom budovať silné manželstvá. Aj vy si môžte prehĺbiť svoj vzťah. Môžte zmeniť rutinu na oživenie vášho vzťahu v manželstve. Môžte investovať do vášho vzťahu, či už máte harmonické manželstvo alebo nie. Môžte sa otočiť chrbtom k separácii či rozvodu. Mnohí to zvládli – vy môžte tiež.

Komu je kurz určený?

Kurz je určený všetkým manželským párom, ktoré na sebe chcú pracovať a spoločne investovať do svojho vzťahu. Vôbec nezáleží na tom, či v manželstve žijete menej ako dva roky alebo viac ako tridsať rokov. Ak máte pekné manželstvo, kurz vám pomôže ďalej ho zlepšiť a posilní vaše dobré návyky.

Na druhej strane, ak máte v manželstve ťažkosti, kurz vám poskytne praktické zručnosti, ktoré vám pomôžu ťažkosti prekonať. Páry, ktoré už žili oddelene, využili kurz ako príležitosť k zmiereniu sa a k nájdeniu cesty spať.

I keď je kurz založený na kresťanských princípoch, velmi prospeje všetkým manželským párom. Kurz vysoko ocenili i mnohé páry z necirkevného prostredia.

Termín:

 jar 2024

O kurze

Kurz Manželské večery tvorí osem stretnutí. Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah. Kurz dává manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva. Manželské večery sú veľmi praktické, pomôžu vám získať a osvojiť si dôležité schopnosti, aby ste mohli vytvoriť pekné manželstvo na celý život.

Každý večer dostanete príležitosť užiť si spolu dobrú večeru a pritom načúvať a rozprávať sa. Budete mať ako pár dosť času na rozhovor o téme večera. Skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu. Súkromie párov je plne rešpektované.

Na kurze je príležitosť hovoriť o veciach, ktoré sme v rýchlosti všedných dní možno nepostrehli. Objavíme, čo potrebuje náš partner, aby sa cítil milovaný. Budeme mať čas porozprávať sa o situáciách, ktoré nám vzájomne spôsobili bolesť a naučíme sa tieto zranenia liečiť. Naučíme sa v našom vzťahu rozpoznať zdroje napätia. Niektorí si môžu osvojiť nové nástroje pre vzájomnú komunikáciu a riešenie konfliktov. Iní môžu urobiť vo svojom životnom štýle určité zmeny, aby mohlo ich manželstvo znovu rozkvitať.

Kurz je veľmi praktický. Okrem teórie, ktorá sa podáva vo forme prednášok, majú manželia možnosť precvičiť si ihneď po stretnutí to, čo počuli na jednotlivej prednáške. Hneď nato sú vyzvaní, aby to začali počas nasledujúceho týždňa uvádzať do praxe, čím sa v ich vzťahu vytvorí nový návyk.

Ako prebieha večer na kurze?

Spoločná večera

Každý večer začína spoločnou večerou manželov pri sviečkach. Po večeri nasleduje príhovor páru, ktorý kurz vedie a následne sa spustí DVD s prednáškou. Na niektorých miestach na Slovensku sa tento kurz prednáša aj naživo.2

Príhovor

Medzi jednotlivými prednáškami sú prestávky na praktizovanie cvičení k danej téme. Počas prestávok ponúkame kávu, čaj a zákusok. V pozadí celého kurzu počas prestávok hrá hudba. Snažíme sa vytvoriť také prostredie, aby sme mali istotu, že sa páry navzájom nepočujú pri spoločnej komunikácii.3

Káva a čas na diskusiu

Súčasťou príhovoru sú aj cvičenia, ktoré robíte spolu ako pár. Snažíme se vytvoriť také prostredie, aby ste mali istotu, že váš rozhovor nebude nikto ďalší počuť. V pozadí hraje hudba. Počas najdlhšieho cvičenia se podáva káva alebo čaj a zákusok.

Domáce cvičenia

Na konci každého stretnutia dostanete domáce cvičenie, ktoré by ste spolu do ďalšieho stretnutia mali urobiť. Domáce cvičenia nikto nevyberá, ani nehodnotí, ide čisto o váš prospech. Cvičenie vám má pomôcť pokračovať v rozhovore aj doma. 


Témy jednotlvých večerov

  • Vybudovať pevné základy
  • Umenie komunikácie
  • Riešenie konfliktov
  • Sila odpustenia
  • Rodičia a svokrovci
  • Dobrý sex
  • Láska v akcii
  • Slávnostná večera – V čom spočíva pekné manželstvo?