Modlitby matiek

13.03.2023


Modlitby matiek sú darom všemohúceho Boha matkám týchto čias nato, aby mohli prežívať svoje materstvo v novej radosti a nádeji.

"Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny".

Termín

1.skupinka:

utorok 19.30-21:00 (bez prítomnosti detí)

2.skupinka:

streda 10:00-11:30 (s malými deťmi)

Prihlasovanie

https://forms.gle/5iyZQkVCeskso4Hn8

Ak máš túžbu a čas prídi medzi nás. 

Tešíme sa na teba !

Stretnutia

Pri našich modlitbách sedíme alebo kľačíme okolo stola, na ktorý položíme kríž, Sväté písmo, sviečku a košík, do ktorého na záver stretnutia vkladáme papierové krúžky s menami našich detí a tých, ktorých chceme odovzdať do Ježišových rúk.

Prosíme Ducha Svätého hneď na začiatku, aby viedol naše stretnutie, prosíme za ochranu, odprosujeme a odpúšťame, modlíme sa za jednotu srdca a mysle všetkých v skupinke, chválime Pána piesňou a modlitbou, čítame Sväté písmo, pri ktorom sa zdieľame s ostatnými matkami so svojimi problémami.

Snažíme sa porozumieť tomu, čo Pán chce každej jednej z nás osobitne povedať. Navzájom si neradíme, ale všetky problémy vkladáme do modlitby. O dôvernostiach, ktoré prednesú matky pri modlitbe, nehovoríme mimo skupinky.

Cez modlitby Pán utvára nové priateľstvá. Sme otvorené prijať do skupinky nové mamy – telesné, ale aj duchovné. Nezabúdame, že nemusia byť z rovnakej cirkvi ako my, prípadne nemusia mať ani skúsenosti s modlitbou v malom spoločenstve. Stretávame sa raz za týždeň, vždy v ten istý deň a hodinu. Modlíme sa, aby Pán poslal do našich skupiniek všetky mamy, ktoré tam on chce mať a ktoré to potrebujú.

Keď jedna matka odovzdáva svoje deti do Ježišových rúk, ostatné ju v tichu podporujú modlitbou. Na MM sa ani jedna mama nemodlí sama. Skrze tieto modlitby matky zažívajú hlboký pokoj a požehnanie, lebo sa osobne stretávajú s Ježišom a aj preto, lebo cítia podporu ostatných matiek.

Na každom stretnutí sa vždy modlíme všetkých 9 modlitieb z knižočky MM.

Modlíme sa modlitby z knižočky, ku ktorým môžeme pridať aj spontánne modlitby.

Modlitby v knižočke sú jednoduché slová, ktorými sa materské srdce prihovára Otcovi.

História

Modlitby matiek sa začali v Anglicku. Zakladateľka Modlitieb matiek Veronica Williams, bývala vtedy v malom dome, ktorý nevyhovoval pre potreby MM. Preto vymenila svoj malý dom za väčší. Vedela, že je to Božia vôľa. Dom, do ktorého sa presťahovala len s osobnými vecami, mal na prednej strane od cesty tabuľku s nápisom "Solace"– Útecha. Vtedy ešte nič netušila o našej komunite, ale Pán Boh to vedel a všetko pripravil. Mamy zo skupiniek MM spolu so svojimi manželmi sa modlili zato, aby spoznali úlohu mužov v MM. Po spoločných modlitbách vznikla Denná modlitba otcov a po nej prvá skupina Modlitieb otcov, ktorú založil Veronicin brat Maurice, manžel Sandry a otec ôsmich detí.

Keď sa stretli v novom dome členovia MM a MO a spolu sa modlili, dostali toto slovo z knihy Božie volanie:

"Také svetlo, taká radosť žiari z tohto domu, že zapôsobí na všetkých, ktorí sem prídu. Necítite, že im budete musieť pomôcť práve tým, že im preukážete lásku, privítate ich, a tým, že im pomôžete? Láska je Boh, dajte im lásku a dáte im Boha. A potom ho nechajte robiť jeho prácu. Milujte všetkých, dokonca aj žobrákov. Neposielajte nikoho preč bez slova útechy, bez prejavu starostlivosti. Možno sem pošlem niekoho, kto bude mať zúfalé srdce. Pomyslite si, že by ste ma sklamali, okrem situácie, keby ste nemali na výber. Povedali ste, že je to môj dom. Použijem ho, pamätajte si to. Nebude v ňom žiadnych tmavých, chladných dní, ale láska v srdciach všetkých mojich detí. Deti moje, cítite tú radosť z toho, že ma poznáte, milujete a ste so mnou?"

Po roku bol aj tento dom malý a bolo treba hľadať iný, väčší. Pán Boh tentokrát požiadal Veronicu, aby predala všetko, čo má, a aby sa spoľahla na neho. Bolo to rozhodnutie, ktoré sa dá urobiť len v pevnej viere a v úplnej dôvere a odovzdanosti. Veronica aj teraz povedala svoje áno.

Nový dom bol schátraný, ale záhrada bola a je nádherná. Po mnohé roky sa v nej konali sprievody s Eucharistiou až k lesu, kde je socha Lurdskej Panny Márie v životnej veľkosti.

Veronica sa dozvedela, že tam bývala katolícka rodina s deviatimi deťmi. Pre nás to nie je nič nezvyčajné, ale v Anglicku je katolíkov veľmi málo.

Dozvedela sa, že ešte predtým to bol hostinec. Nevedela teda, či je to naozaj to správne miesto pre dom Útechy, ale keď prišla do tohto domu, na dverách ju privítal prastarý nápis: "Je tu vždy otvorené. Miesta je tu pre každého."

Tento dom sa volá Star House a je materským domom Solace community - komunity Útecha pre celý svet.

Po vzniku skupiniek Modlitby otcov vznikla komunita Útecha – Solace Community. Komunita zastrešuje Modlitby matiek, Modlitby otcov a Deti viery. Prvé domy Útechy boli otvorené v Anglicku, v Rusku a v Portugalsku. Od roku 2004 máme dom komunity Útecha aj na Slovensku.

Neskôr vznikli v Rusku, v Nemecku, v Holandsku a na Slovensku skupinky Deti viery, v ktorých sa stretávajú deti a modlia sa tancom, spevom a divadlom.

S podporou Bratislavského samosprávneho kraja