Montessori herničky 

23.06.2023

Montessori herničky sú určené pre deti vo veku 0-6 rokov v sprievode blízkej dospelej osoby (mamy, otca, babky, dedka,...), čiže väčšinou za prítomnosti mamy. Tento koncept vychádza z Montessori pedagogiky, ktorá kladie na prvom mieste dôraz na individuálne potreby a schopnosti dieťaťa. Pripravený priestor montessori herničky je navrhnutý tak, aby podporoval túto filozofiu a umožňoval deťom rozvíjať sa a učiť sa v príjemnom a stimulujúcom prostredí.

Montessori herničky nielen podporujú rozvoj dieťaťa, ale aj rodinnú atmosféru a komunitu. 

Termín kurzu

09:00-10:00 piatok

10:00-11:00 piatok

Prihlasovanie na kurz

prihlasovací formulár

Jednorazový vstup

je potrebné si overiť voľnú kapacitu na info@malerodinkovo.sk

Lektorka

Mgr. Monika Onderiková


Cena

zvýhodnená uvádzacia cena

80 euro (10-týždňový kurz + 2 náhradné lekcie)

10 Euro (jeden individuálny vstup - 1 rodič + 1 dieťa )

Platby

Číslo účtu: SK44 8330 0000 0022 0234 1136

Do poznámky prosíme uviesť: hernicky meno priezvisko

Čo je potrebné si priniesť?

papučky, náhradné oblečenie