Montessori škôločka

22.06.2023

Montessori škôločka je určená pre maximálne 10 detí vo veku od cca 2 do 5 rokov. Je to primárne adaptačný program, kde si deti v malej skupinke trénujú prvé odlúčenie od rodičov a pripravujú sa na škôlkarsky režim, ale tiež je to možnosť socializácie detí v škôlkarskom veku, ktoré klasickú škôlku nenavštevujú. 

Vaše dieťa sa zoznámi s montessori pripraveným prostredím, spoločne s 2 lektorkami bude prežívať praktický život a všetko s ním spojené – umývanie rúk, riadov, stolovanie, vešanie prádla, obliekanie, nalievanie, prelievanie, presýpanie a iné. Kladieme veľký dôraz na citlivé sprevádzanie emócií v tomto období a rešpektujúcu komunikáciu.

Termíny

pondelky 08:30-12:00

utorky 08:03-12:00

štvrtky 08:03-12:00


Prihlasovanie

prihlasovací formulár

Jednorazový vstup

je potrebné si overiť voľnú kapacitu na info@malerodinkovo.sk

Podmienky

Kurz počas školského roka pozostáva z desiatich 3,5-hodinových stretnutí. Následne po kurze budú ešte dve náhradné stretnutia, ktoré môžete využiť, ak ste sa odhlásili aspoň jeden deň vopred.

V prípade voľnej kapacity kurzu, si môžete vybrať, ktorý deň chcete kurz navštevovať, prípadne, či máte záujem o viaceré dni.

Lektorka

Mgr. Monika Onderiková

Kontakt 

info@malerodinkovo.sk

Cena

200 Euro (zvýhodnená uvádzacia cena pri predplatení 10-tich stretnutí) - v prípadde potreby je možné platbu rozdeliť 

25 Euro (jednorazový vstup na trojhodinové stretnutie)

Platby

Číslo účtu: SK44 8330 0000 0022 0234 1136

Do poznámky prosíme uviesť: skolocka Meno Priezvisko

Čo je potrebné si priniesť?

papučky, náhradné oblečenie, označenú plastovú fľašu na pitie


Aktivity v škôločke:

  • nácvik režimu dňa (ranné cvičenie, hlavná edukačná aktivita, pobyt vonku, oddych)
  • nácvik praktického života (príprava desiaty, stolovanie, upratovanie, hygienické návyky…)
  • praktické montessori aktivity – rozvoj zmyslov, jemnej a hrubej motoriky
  • aktivity zamerané na rozvoj písania, čítania, počítania
  • aktivity zahŕňajúce informácie z oblasti zdravovedy, prírodovedy, geografie, vesmíru, matematiky a geometrie

S podporou Bratislavského samosprávneho kraja