Programovanie pre žiakov 1.stupňa ZŠ

15.01.2024

Základy programovania v jazyku Scratch

Ešte si nezačal programovať? Stále nevieš, čo to programovanie vlastne je? To vôbec nevadí, to sa čoskoro zmení. Ak si tretiak alebo starší, tak tento kurz je určený práve pre teba. Nemusíš sa vôbec báť, že by si to nezvládol. Vytvoríš si jednoduché hry alebo animácie, s ktorými sa budeš môcť pochváliť kamarátom. Vysvetlíme ti, čo je premenná alebo podmienka. Je to naozaj veľmi jednoduché!

Každá technická zručnosť, ktorú sa deti naučia, je pre nich obrovskou výhodou. Svet informačných technológii sa stále rozvíja a záujem o ľudí, ktorí ovládajú prácu s počítačom, je obrovský. Deti trávia za počítačom veľa času. Čo tak tento čas využiť efektívne? S nami sa môžu naučiť vytvárať vlastné počítačové hry a animácie! Kreativita, logické zmýšľanie, ale aj základy programovania. To všetko sa naučia žiaci na našich hodinách.

Účastníci kurzu sa napríklad naučia naprogramovať jednoduché hry alebo animácie.

Termín:

október - jún 2024

pondelok:   17.00-18.00

NOVÝ TERMÍN  !!!!!  február - jún 2024

utorok:  17.00-18.00

  O kurze:

  • Zoznámenie s prostredím, prvá úloha – kreslenie perom
  • Komunikácia medzi postavami/objektmi pomocou Správ
  • Podmienky, ich využitie v Scratchi a programovaní celkovo
  • Premenné, na čo si potrebujeme pamätať hodnoty
  • Súradnicová sústava, ako nám funguje v Scratchi
  • Využitie doteraz naučených znalostí pre vytvorenie našej prvej mini hry
  • Grafické efekty, ako vieme upravovať vzhľad postáv v Scratchi
  • Prepínanie scén, vytváranie viac úrovňových hier
  • Časovač, úprava obtiažnosti v hrách
  • Vytváranie vlastných blokov príkazov pre zjednodušenie práce

  Programovací jazyk Scratch

  Scratch je pomerne novým programovacím jazykom, určený prevažne pre mladších žiakov. S týmto programom môžu deti vytvárať rôzne interaktívne príbehy, animácie alebo dokonca vlastné hry. Scratch je ideálny pre začínajúcich mladých programátorov, ktorí sa s programovaním ešte nestretli. Pri práci s programovacím jazykom Scratch sa žiaci zdokonaľujú v matematických a počítačových zručnostiach.

  Programovací jazyk Scratch sa nešpecializuje na tvorbu štandardných aplikácií ale skôr na graficky orientované programovanie. Pôvodne bol vytvorený pre IT/počítačovo zamerané krúžky určené prevažne pre žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl. Veľmi rýchlo sa tento program rozšíril a v súčasnosti sa využíva po celom svete. Hlavnou výhodou tohto prostredia je, že je veľmi intuitívne a deti sa s nim ľahko vedia naučiť pracovať napriek tomu, že predtým nikdy neprogramovali.

  Pre koho je kurz určený:

  Tento kurz je vhodný pre všetkých žiakov základných škôl, nielen pre budúcich programátorov. Už základné porozumenie kódu je dnes veľkou výhodou – a hoci sa môže zdať komplikované, pre deti môže byť rovnako prirodzené ako čítanie či počítanie. Stačí, ak sa mu začnú venovať dostatočne skoro. Programovanie nie je len o písaní riadkov kódu, ale aj o kreativite a logickom uvažovaní. Doprajte svojim deťom možnosť získať znalosti, s ktorými sa určite nestratia.

  Kurzy zabezpečujú lektori z firmy Programko s.r.o.. Lektormi sú učitelia informatiky, absolventi a študenti informatických fakúlt a IT špecialisti, ktorí sa popri ich odbornej činnosti venujú aj práci s deťmi (animátorskej činnosti). Ročne ich kurzy/krúžky absolvuje viac ako 500 žiakov.

  Kurzy sa konajú raz do týždňa (po 60 minút) v poobedných hodinách, po vyučovaní. Maximálny počet žiakov na krúžku je 15 (odporúčaný počet). Ideálne je ak účastník pracuje na vlastnom notebooku, aby aj doma mohol pokračovať v precvičovaní.

  Lektor na hodine využíva materiály, ktoré žiaci dostanú aj domov (Učebnica v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tematiky). Samozrejme, na konci žiaci dostanú potvrdenie o absolvovaní kurzu Programka. 

  Cena:

  42,- euro za mesiac

  Platba:

  Číslo účtu: SK44 8330 0000 0022 0234 1136

  Do poznámky prosíme uviesť: Prog. Meno Priezvisko Trieda

  Prihlasovanie:

  https://forms.gle/fAsUxmefdXSNkdTU9


  Lektori:

  Programko s.r.o. – vzdelávanie v oblasti IT

  Kvačalova 992/11, 82108 Bratislava 

  www.programko.sk 

  info@programko.sk

  Tel: 0917394051

  Od roku 2019 sa Programko venuje organizácii krúžkov ako aj online kurzov pre deti základných škôl. Cvičenia sú zamerané na rôzne programovacie jazyky (Scratch, Python, Java), tvorbu počítačových hier a webstránok, grafiku, úpravu a strih videa a mnoho ďalšieho. Naším cieľom nie je nahrádzať hodiny informatiky na základných školách, ale poskytnúť žiakom možnosť naučiť sa niečo navyše (nad rámec výuky), prípadne doplniť škole výučbu o to, čo potrebuje.


  S podporou Bratislavského samosprávneho kraja