Zbor - Most pri Bratislave

07.04.2023

Pozývame všetky deti, mladých aj rodičov na nácvik zboru. Spoločne spievame a hráme na detských svätých omšiach v kostole v Moste pri Bratislave (každá druhá nedeľa o 10:30).

Termín

nácviky: sobota 18:00

S podporou Bratislavského samosprávneho kraja