Centrum pre rodiny - Malé Rodinkovo vytvára priestor a miesto pre ľudí,

  • ktorým záleží na rodine ako hodnote
  • ktorí podporujú a upevňujú vzťahy v rodine
  • ktorí chcú hľadať, budovať a rozvíjať svoje vzťahy v komunite
  • hľadajúcich podporu a pomoc v akejkoľvek životnej situácii
  • ktorí neváhajú a venujú svoj čas a skúsenosti v službe pre druhých

Aktuálne projekty

Pozývame deti cca od 5 do 10 rokov na detský farský tábor, ktorý sa bude konať v priestoroch Malého Rodinkova, v peknej záhrade Malého Rodinkova na Troch Vodách a v prírode okolia Malinova.

Srdečne Vás pozývame na letný programátorský detský tábor organizovaný iniciatívou Programko v nových priestoroch centra Malé Rodinkovo pre žiakov základných škôl (3. až 9. ročník).

Máme novú knižnicu, v ktorej si môžte požičať knižky najmä o rodine, manželstve, výchove, máme aj psychologické a tiež kresťanskú literatúru.

Náš príbeh

Myšlienka vzniku projektu Malé Rodinkovo

Centrum pre rodinu - Malé Rodinkovo vzniklo z iniciatívy rodín žijúcich v Malinove a v Moste pri Bratislave s podporou duchovného otca Msgr. Jozefa Adamkoviča, ktorý spravuje farnosť Tomášov, Malinovo, Vlky.

Vnímali sme prudké zvyšovanie počtu rodín a obyvateľov v obci (napr. veľká výstavba na Troch Vodách) ako aj neexistenciu väčšej platformy a priestoru pre pomoc a vzájomnú podporu rodinám a daľším skupinám obyvateľov v Malinove a aj v priľahlých obciach. Chýbal nám priestor pre aktivity na podporu ducha, ale aj potrieb a túžob, ktoré vychádzajú z praktického života rodín a obyvateľov.

No a tak sme v lete 2022 založili občianske združenie Centrum pre rodinu -Malé Rodinkovo.

Túžime vytvárať priestor pre stretávanie sa detí, mladých a aj tých skôr narodených. Radi by sme okrem voľnočasových aktivít organizovali aj duchovné a formačné programy pre veriacich aj neveriacich, aby každá rodina - aj tá budúca - mohla fungovať čo najlepšie. 

Od začiatku fungovania túžime po blízkej spoluráci s Domom prijatia pre rodiny - Familiae Locum - Rodinkovo n.o., ktorý sa nachádza v krásnom prostredí Belušských Slatín.

Dom prijatia pre rodiny - Familiae Locum - Rodinkovo n.o.

Naše hlavné aktivity

Programy pre manželov sa zameriavajú na posilnenie vzťahu medzi manželmi. Kurzy, prednášky a workshopy zamerané na výchovu sú určené pre  rodičovské páry, osamelých rodičov, ale aj starých rodičov.

Zámerom týchto programov je posilniť duchovný život jednotlivcov, ale aj skupín.

Ponúkame rôzne pravidelné kurzy a jednorázové aktivity pre deti a mamičky. V čase kurzov pre mamičky zabezpečujeme stráženie detičiek od tých najmenších. Pri vzdelávaní detí vychádzame najmä z montessori pedagogiky.

V spolupráci s kvalitnými lektormi vám   ponúkame rôzne vzdelávacie kurzy pre deti aj dospelých na zlepšenie schopností v oblasti angličtiny, programovania, matematiky, slovenčiny a ďalších.

Postupne chceme pripravovať podujatia a tábory pre deti s rôznym zameraním. Podujatia su určené pre všetky vekové kategórie a všetkých členov rodiny.

Narodeninová oslava, teambuilding, workshop, spoločenské podujatie, konferencia, coworking ... naše priestory sú vám k dispozícii.

Platby za krúžky a aktivity


Číslo účtu: SK44 8330 0000 0022 0234 1136

Do poznámky prosíme uviesť: názov aktivity, meno priezvisko, trieda (ZŠ)

Pomôžte nám

IBAN: SK44 8330 0000 0022 0234 1136

Kontaktujte nás

Malé Rodinkovo

Bratislavská 1900, Malinovo, 900 45

+421 947 977 903