Centrum pre rodiny - Malé Rodinkovo vytvára priestor a miesto pre ľudí,

 • ktorým záleží na rodine ako hodnote
 • ktorí podporujú a upevňujú vzťahy v rodine
 • ktorí chcú hľadať, budovať a rozvíjať svoje vzťahy v komunite
 • hľadajúcich podporu a pomoc v akejkoľvek životnej situácii
 • ktorí neváhajú a venujú svoj čas a skúsenosti v službe pre druhých

Aktuálne projekty

Všetkých pozývame na DEŇ RODINY u nás v Malinove v záhrade Malého Rodinkova! Môžete sa tešiť na program pre malých aj veľkých, hry, súťaže, vystúpenie zboru Malinka aj maľovanie na tvár:). Na programe je, samozrejme, aj niečo pod zub, napríklad guláš:). Príďte sa s nami zabaviť a oddýchnuť si spolu ako rodina. Program začneme o 15.00. Kto by chcel,...

Pozývame deti cca od 5 do 10 rokov na detský farský tábor, ktorý sa bude konať v priestoroch Malého Rodinkova, v peknej záhrade Malého Rodinkova na Troch Vodách a v prírode okolia Malinova.

Darujte nám 2% z Vašich daní

Milí priatelia, rodičia, snúbenci, podporovatelia, 

v júni 2023 začalo svoju činnosť Centrum pre rodinu - Malé Rodinkovo.Do komerčného nájmu priestorov sme išli aj napriek tomu, že našou veľkou túžbou je organizovať spoločenské akcie, aktivity a krúžky slúžiace snúbencom, manželom, rodičom a deťom. Veríme, že dokážeme nájsť vhodný program aj pre naších seniorov.

Celý organizačný tím pracujeme bez nároku na mzdu, len aby sme vedeli zaplatiť komerčný vysoký nájom a postupne dokázali dozariaďovať priestory a organizovať ďaľšie aktivity, podporujúce vzťahy v rodine a vzdelávanie.

Veľa z vás alebo vaše deti sa už zúčastnili alebo zúčastňujú na naších aktivitách a veľmi sa tešíme vaším pozitívnym ohlasom.Na to, aby sme dokázali dlhodobo udržať naše/vaše Malé Rodinkovo nám môžu pomôcť aj vaše 2% dane, ktoré nám môžete poukázať. Ak ste nám pomáhali ako dobrovoľník, môžete nám poukázať 3% dane.


POSTUP, AK STE ZAMESTNANEC

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023.

 1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane (ďalej len RZD) za rok 2023. V žiadosti o RZD zaškrtnite políčko v oddiely VII. - žiadate o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Keď vám zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie dane a vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, vyplňte predvyplnený a editovateľný formulár Vyhlásenie o poukázaní dane priložený v maili.
 3. Z potvrdenia zistite dátum zaplatenia dane a následne si vypočítate: 2% z vašej zaplatenej dane - to je suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
  Ak ste našim dobrovoľníkom a chcete od nás Potvrdenie o odpracovaní min 40 hod. dobrovoľníckej činnosti, kontaktujte: Martina Strížencová, info@malerodinkovo.sk, +421 947 977 903
  POZOR – dobrovoľnícku prácu môžete vykonávať aj pre inú organizáciu, pričom 3% spolu s potvrdením o vykonanej dobrovoľníckej práci, môžete poukázať Malému Rodinkovu.
 4. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie na samostatnom liste a Potvrdenie o zaplatení dane na samostatnom liste (prípadne obe tlačivá na jednom liste pri obojstrannej tlači), doručte do 30.04. na daňový úrad podľa vášho bydliska, alebo ku nám do Malého Rodinkova v Malinove.
 • Budeme Vám vďační ak nám dáte o sebe vedieť tým, že zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní v riadku súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane


POSTUP, AK STE FYZICKÁ OSOBA ALEBO PRÁVNICKÁ OSOBA (sami podávate daňové priznanie)

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie a právnické osoby.

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma musí byť vyššia ako 3€.
 2. Upozornenie pre PRÁVNICKÉ OSOBY: (Výpočet: Vypočítajte si 1,0% (2%) z vašej dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Vypočítané 1% (alebo 2%) z vašej dane z príjmov, môže právnická osoba rozdeliť najviac medzi 8 prijímateľov. Minimálna suma, ktorú PO môže poukázať jednému prijímateľovi je 8,- €.
  POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.)
 3. Vyplňte Daňové priznanie ktoré kvôli DÚ vypĺňate. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne je nutné zaplatiť aj daň z príjmov. V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania. Ak patríte medzi daňovníkov, ktorí majú povinnosť podávať daňové priznanie elektronicky, do 31.3. odošlite daňové priznanie prostredníctvom elektronického systému.
  Ak ste FO a ste našim dobrovoľníkom a chcete od nás Potvrdenie o odpracovaní min 40 hod. dobrovoľníckej činnosti, kontaktujte: Martina Strížencová, info@malerodinkovo.sk, +421 947 977 903
  POZOR – dobrovoľnícku prácu môžete vykonávať aj pre inú organizáciu, pričom 3% spolu s potvrdením o vykonanej dobrovoľníckej práci, môžete poukázať Malému Rodinkovu.
 • Budeme Vám vďační ak nám dáte o sebe vedieť tým, že zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní v riadku súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane
 

Ďakujeme!

Náš príbeh

Myšlienka vzniku projektu Malé Rodinkovo

Centrum pre rodinu - Malé Rodinkovo vzniklo z iniciatívy rodín žijúcich v Malinove a v Moste pri Bratislave s podporou duchovného otca Msgr. Jozefa Adamkoviča, ktorý spravuje farnosť Tomášov, Malinovo, Vlky.

Vnímali sme prudké zvyšovanie počtu rodín a obyvateľov v obci (napr. veľká výstavba na Troch Vodách) ako aj neexistenciu väčšej platformy a priestoru pre pomoc a vzájomnú podporu rodinám a daľším skupinám obyvateľov v Malinove a aj v priľahlých obciach. Chýbal nám priestor pre aktivity na podporu ducha, ale aj potrieb a túžob, ktoré vychádzajú z praktického života rodín a obyvateľov.

No a tak sme v lete 2022 založili občianske združenie Centrum pre rodinu -Malé Rodinkovo.

Túžime vytvárať priestor pre stretávanie sa detí, mladých a aj tých skôr narodených. Radi by sme okrem voľnočasových aktivít organizovali aj duchovné a formačné programy pre veriacich aj neveriacich, aby každá rodina - aj tá budúca - mohla fungovať čo najlepšie. 

Od začiatku fungovania túžime po blízkej spoluráci s Domom prijatia pre rodiny - Familiae Locum - Rodinkovo n.o., ktorý sa nachádza v krásnom prostredí Belušských Slatín.

Dom prijatia pre rodiny - Familiae Locum - Rodinkovo n.o.

Naše hlavné aktivity

Programy pre manželov sa zameriavajú na posilnenie vzťahu medzi manželmi. Kurzy, prednášky a workshopy zamerané na výchovu sú určené pre  rodičovské páry, osamelých rodičov, ale aj starých rodičov.

Zámerom týchto programov je posilniť duchovný život jednotlivcov, ale aj skupín.

Ponúkame rôzne pravidelné kurzy a jednorázové aktivity pre deti a mamičky. V čase kurzov pre mamičky zabezpečujeme stráženie detičiek od tých najmenších. Pri vzdelávaní detí vychádzame najmä z montessori pedagogiky.

V spolupráci s kvalitnými lektormi vám   ponúkame rôzne vzdelávacie kurzy pre deti aj dospelých na zlepšenie schopností v oblasti angličtiny, programovania, matematiky, slovenčiny a ďalších.

Postupne chceme pripravovať podujatia a tábory pre deti s rôznym zameraním. Podujatia su určené pre všetky vekové kategórie a všetkých členov rodiny.

Narodeninová oslava, teambuilding, workshop, spoločenské podujatie, konferencia, coworking ... naše priestory sú vám k dispozícii.

Platby za krúžky a aktivity


Číslo účtu: SK44 8330 0000 0022 0234 1136

Do poznámky prosíme uviesť: názov aktivity, meno priezvisko, trieda (ZŠ)

Pomôžte nám

IBAN: SK44 8330 0000 0022 0234 1136

Kontaktujte nás

Malé Rodinkovo

Bratislavská 1900, Malinovo, 900 45

+421 947 977 903