Angličtina

30.08.2023

V spolupráci s jazykovou školou Small Danube Language Academy, vám chceme ponúknuť kvalitné kurzy anglického jazyka pre tínedžerov a dospelých. 

Jazyková škola Small Danube Language Academy pôsobí v Malinove a okolitých obciach už 8 rokov.Jazyková škola ponúka kurzy angličtiny pre deti, tínedžerov aj dospelých na všetkých znalostných úrovniach. Kurzy pre pokročilejšie skupiny sú vedené native speakrami. Začiatočníci ocenia, že tieto kurzy sú vedené slovákmi s profesionálnou úrovňou angličtiny, ktorí v prípade potreby vedia veci vysvetliť aj po slovensky.

Termíny

Pondelok 18:00-19:00, Upper intermediate
Utorok      18:00-19:00, Pre intermediate
Utorok      19:00-20:00, Intermediate
Štvrtok     17:40-18:40, Beginners
Štvrtok     18:50-19:50, Beginners
Piatok       10:00-10:45, s možnosťou využiť stráženie detičiek
Piatok       11:00-11:45, s možnosťou využiť stráženie detičiek

Stredne pokročilý, Upper intermediate, B2, Pondelok od 18:00 do 19:00

Small Danube Language Academy ponúka od polovice septembra každý pondelok od 18:00 do 19:00 kurz pre stredne pokročilých s native speakrom, kde budete rozprávať naozaj plynule. Táto úroveň je postačujúca na to, aby ste pracovali na miestach kde sa používa aj angličtina. Slovná zásoba na tejto úrovni je 4000 slov. V rozhovoroch používate komplexnejšie vety, a pokročilé gramatické koncepty, ktoré znejú prirodzene aj pre natívne anglicky hovoriacich ľudí. Dokázali by ste žiť a pracovať v anglicky hovoriacej krajine. Malá skupina maximálne 6 členov garantuje aktívnu účasť každého člena.

Ak chcete vedieť, či je toto vaša úroveň urobte si Vstupný test pre pokročilých


Elementarista , Pre- intermediate, A2, Utorok od 18:00 do 19:00

Utorky od 18:00 do 19:00 budú rezervované pre elementaristov. Počas kurzu preberieme slovnú zásobu 1500 slov. Budeme používať angličtinu v jednoduchých konverzačných situáciách a rozhovoroch pričom už budete vyjadrovať vlastný názor. Od prítomného slovesného tvaru sa posunieme k minulému aj budúcemu času, aby vaša konverzácia bola realistická. Kurz vedie native speaker. Malá skupina maximálne 6 členov garantuje aktívnu účasť každého člena.

Ak chcete vedieť, aká je vasa úroveň urobte si Vstupný test pre pokročilých


Mierne pokročilý, Intermediate ,B1 Utorok od 19:00 do 20:00

V utorok od 19:00 do 20:00 ponúkame kurz pre mierne pokročilých. Táto úroveň je zvyčajne značným skokom z tej predchádzajúcej. Vašu angličtinu budete používať v prirodzenej forme a nadobudnete sebavedomie nakoľko všetka predchádzajúca práca ktorú ste už niekde urobili sa zúročí. Vaša slovná zásoba by sa mala zväčšiť na 2500 slov. Pridáme komplikovanejšie gramatické koncepty. Budete chápať angličtinu pri sledovaní anglických programov a rozumieť filmom za pomoci anglických tituliek. Malá skupina maximálne 6 členov garantuje aktívnu účasť každého člena.

Ak chcete vedieť, aká je vaša úroveň urobte si Vstupný test pre pokročilých


Začiatočník, Beginner, A1 Vo štvrtok od 17:40 do 18:40 a  od 18:50do 19:50

Vo štvrtok ponúka Small Danube Language Academy kurz angličtiny pre úplných začiatočníkov a začiatočníkov. Cieľom je naučiť vás základné frázy a jednoduchú konverzáciu v situáciách ako predstavovanie alebo dovolenka. Cieľom je zvládnuť 700 slov a základnú gramatiku. Takisto budeme trénovať počúvanie, aby ste rozpoznali jednoduché vety a frázy. Kurz je vedený v angličtine ale slovenskou lektorkou, ktorá v prípade potreby dokáže vysvetliť gramatické koncepty aj po slovensky. Malá skupina maximálne 6 členov garantuje aktívnu účasť každého člena.

Urobte is Vstupný test pre začiatočníkov


Angličtina pre mamičky - postrážime vám detičky

Súčasťou našej starostlivosti o vaše malé dieťa v piatok dopoludnia je aj kurz angličtiny pre vás.

Plánujeme otvoriť dve úrovne. Úroveň prispôsobíme vašej úrovni.

Prepnite z každodennej starostlivosti o vaše dieťa na vyššiu rozumovú aktivitu a zdokonaľte svojuangličtinu. Hodina bude trvať 45 minút.

Urobte si Vstupný test pre začiatočníkov alebo Vstupný test pre pokročilých


Prihlasovací formulár

Na kurz piatkový kurz Angličtina pre mamičky - postrážime vám detičky

https://forms.gle/YqzwCBikTdeuizfG6

Na ostatné kurzy

www.sdla.sk


Kontakt

V prípade záujmu napíšte na nasledujúcu mailovú adresu: smalldanubeacademy@gmail.com

Môžete tiež telefonovať po slovensky na telefónne číslo SDLA: 

0948428421 (Veronika alebo Renáta)

alebo po anglicky na číslo 0910226009 (Jon or Renata)

Podrobnejšie informácie nájdete tiež na webovej stránke www.sdla.sk

Small Danube Language Academy sa na vás teší