Plánované rodičovstvo

20.02.2023

Manželská intimita je nádherný dar. Aby sme ho ako manželské páry mohli radostne a zodpovedne užívať, je potrebné rozumieť našej spoločnej plodnosti.

  • vieme/chceme vedieť rozlíšiť začiatok a koniec plodného obdobia v cykle manželky na základe prirodzene sa vyskytujúcich znakov a bez používania antikoncepcie?
  • potrebujeme sprevádzajúcu osobu, ktorá by nám v tom pomáhala istý čas?
  • chceme sa zbaviť strachu z neplánovaného tehotenstva a nepoužívať pri tom antikoncepciu?
  • máme problémy s otehotnením a nevieme, ako ďalej?

Lektor:

MUDr. Renáta Mikušová, PhD., histológ a embryológ, 

Lekárska fakulta UK a SZU v Bratislave, lektorka jednej z prirodzených metód regulácie plodnosti - Symptotermálnej metódy, Bonnskej školy


Termín:

dohodou

Pripravujeme prednášku na tému:   

- Ako spoznať svoju plodnosť

- Ako sa tešiť z daru manželskej intimity bez prežívania strachu z neplánovaného tehotenstva


Kontakt:

info@malerodinkovo.sk